Ton sur ton

Sinds oktober 2021 ben ik dirigent van kamerkoor Ton sur ton uit Ubbergen, bij Nijmegen. Dit koor bestaat voornamelijk uit zangers die jarenlang zangervaring hebben. Met veel plezier zingen zij koorwerken uit diverse klassieke stijlperiodes.

Lijkt het je leuk om een keer mee te zingen? Ton sur ton heeft nog plek voor tenoren, lage sopranen en een bariton.

Op 26 november 2023 voert Ton sur ton een programma met stukken over de liefde in haar verschillende hoedanigheden uit, zowel uit de wereldlijke als geestelijke koortraditie. Het koor wordt bij dit concert begeleid door twee bijzondere musici: pianist Sebastiaan Oosthout en violist Dimiter Tchernookov. Meer informatie vind je op de nieuwspagina.

Zie verder: https://www.kamerkoortonsurton.nl/

Concerthistorie:

September 2022: “Cantate Domino” met motetten van Monteverdi, Sch├╝tz en Sweelinck in samenwerking met continuospelers Pauline Schenck, Inja Botden en Marion Boshuizen.

Maart 2023: “Ruf zum Frieden”, met het Stabat Mater van Rheinberger en werken van o.a. Bruckner, Brahms en Mauersberger i.s.m. organist Wil Roelfsema.

Ton sur ton geeft door het jaar heen ook diverse kleinere optredens, o.a. bij Podium voor de stad en Nijmegen klinkt.