Ton sur ton

Sinds oktober 2021 ben ik de nieuwe dirigent van kamerkoor Ton sur ton uit Nijmegen. Na een start die van iedereen veel geduld en improvisatie vroeg in coronatijd, zijn we inmiddels volop aan het repeteren en genieten van het samen musiceren.

Dit koor bestaat voornamelijk uit zangers die jarenlang zangervaring hebben. Met veel plezier zingen zij samen in een mooie repetitieruimte in Ubbergen (bij Nijmegen).

Ton sur ton koor zoekt nog mezzo’s, alten en tenoren.

Op zondagmiddag 24 en 25 september 2022 hadden we ons eerste grote concert samen onder de titel Cantate Domino, met motetten van Monteverdi, Sch├╝tz en Sweelinck in samenwerking met continuospelers Pauline Schenck, Inja Botden en Marion Boshuizen. Volgende optreedmomenten zijn 5 maart: Podium voor de stad, om 17.10 u in de Vereeniging in Nijmegen en zondagmiddag 26 maart om 16 u in de van Paduakerk in Nijmegen met het programma: Ruf zum Frieden, met werken van o.a. Bruckner, Brahms en Rheinberger.

Voor meer informatie zie: https://www.kamerkoortonsurton.nl/