Hilde Gams

Hilde Gams is afgestudeerd als koordirigent bij Klaas Stok en Geert-Jan van Beijeren aan het ArtEZ conservatorium in Zwolle. Daarnaast heeft ze Schoolmuziek en West-Afrikaanse percussie gestudeerd aan het Conservatorium van Amsterdam. Ook volgde ze opleidingen koordirectie bij Rob Vermeulen en Caroline Westgeest en volgde ze lessen bij dirigenten Maria van Nieukerken en Tone Bianca Sparre Dahl. Bij Elena Vink studeerde ze zang.

Sinds 2002 werkt Hilde als koordirigent bij diverse koren, van beginnend tot gevorderd en als workshopleider voor zang en percussie bij o.a. Stichting Buitenkunst. Zij verdiepte zich in koormuziek uit de renaissance en vroeg-barok en daarnaast in romantiek en hedendaagse koormuziek. Ook met wereldmuziek kan zij uit de voeten. Uit welke periode, genre of windstreek de muziek ook komt, zij zoekt naar de energie en zeggingskracht binnen de stijl en probeert deze zo sprekend mogelijk over het voetlicht te brengen om zangers en luisteraars te beroeren.

In Arnhem dirigeert zij sinds 2009 gemengd koor Divertimento en geeft zij percussielessen aan volwassenen. Sinds september 2019 is zij dirigent bij het Nijmeegse “fusie-koor”, bestaande uit voormalig kamerkoor Elnoséqué en het Tussenkoor. Daarnaast is zij organisator en artistiek leider van het Wilde Gans Kamerkoor en Projectkoor A325. In de zomermaanden geeft zij workshops voor volwassenen bij Stichting Buitenkunst.

Als invaldirigent werkt zij bij kamerkoor Ton sur ton in Nijmegen. Ook was zij gastdirigent bij de kamerkoren Mnemosyne, Kalliopé en vocaal ensemble Consorte in Nijmegen, vrouwenkoor Zijdelinks en Muziektheaterkoor de Plaats in Arnhem, repetitor bij het USKO (Utrechts Studenten Koor en –Orkest) en workshopleider bij Stichting Pieterskerkconcerten in Utrecht.
Als zangeres was zij betrokken bij Projecten van NEON en MUSA in Utrecht.

Binnen de West-Afrikaanse percussie verdiepte zij zich in drums en ritmes uit Mali, Senegal en Ghana en studeerde onder meer bij Aly N’Diaye Rose, Victor Oskam en Drissa Koné. 

In haar lessen en workshops verbindt zij luisteren, melodie, ritme, samenklank en techniek om tot samen musiceren te komen vanuit innerlijke beleving en met doorstroming van energie. Zij creëert graag een open en prettige sfeer in haar workshops en daagt mensen uit om het beste uit zichzelf te halen.